Jdi na obsah Jdi na menu
 


1. Hledání v tabulkách + citace

1. Hledání v tabulkách + citace

1.01 Citace

U následujicích neúplných citací doplňte chybějící údaje.

nekompletní citace: Pattanakul, C.; Selke, S.; Lai, C.; Miltz, J. . J. Appl. Polym. Sci., 43(11), 2147-50 1991

název:

Properties of recycled high density polyethylene from milk bottles

zdroj:

http://www3.interscience.wiley.com/search/allsearch?mode=citation&contextLink=blah&issn=1097-4628&volume=43&issue=11&pages=2147

nekompletní citace: Organometallic chemistry of vinylidene and related unsaturated carbenes. Chem. Rev., 91(2), 197-257 1991

autora(y):

Michael I. Bruce

zdroj:

http://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/cr00002a005

nekompletní citace: Traceable Values for Nitrate in Water Samples by Isotope Dilution Analysis Using a Small Thermionic Quadrupole Mass Spectrometer. Wolff, Jean-Claude; Taylor, Philip D. P.; De Bievre, Paul . 1996.

název časopisu:

Analytical chemistry 

 

svazek (Volume):

68

číslo (Issue):

18

stránky:

3231-3237

zdroj:

http://pubs.acs.org/cgi-bin/abstract.cgi/ancham/1996/68/i18/abs/ac9603688.html

nekompletní citace: Perovskite catalysts for methane combustion. McCarty, J. G.; Wise, H. . Catal. Today, 8(2), 231-48.

rok vydání:

1990

zdroj:

http://www.sciencedirect.comhttp://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleListURL&_method=list&_ArticleListID=1306771086&_sort=r&view=c&_acct=C000050221&_version=1&_urlVersion=0&_userid=10&md5=597faaa46709f7c2c3d8025d4a15155f

Aspoň jednu z těchto citací zapište dle pravidel v pokynech.

citace zapsaná podle pokynů:

McCARTY, J.G.; WISEB, H. Perovskite catalysts for methane combustion. Catalysis Today, 1990, 8 (2), 231-248. ISSN 0920-5861.


1.02 Identifikátory

K ISBN doplňte citaci. Zapište ji dle pravidel v pokynech.

ISBN

odkaz zapsaný podle pokynů

0-306-40895-3

Furter, W.F. A Century of chemical engineering. 1st ed. New York : Plenum Press, 1982. ISBN 0306408953.

 

80-7021-319-1

Tolstoj, L.N. Tři podoby lásky,. 1st ed. Praha : Vyšehrad, 1999. 139 p. ISBN 80-7021-319-1.

K ISSN doplňte název časopisu:

ISSN

název

0022-0531

Journal of Economic Theory

 

0926-6003

Computational Optimization and Applications

Nalezněte článek podle DOI, uveďte citaci zapsanou dle pravidel v pokynech.

DOI

citace zapsaná podle pokynů

10.1006/anbe.1999.1287

Mace, R. Evolutionary ecology of human life history. Animal Behaviour, 2000, 59 (1), 1-10.

10.1016/j.anbehav.2003.06.007

Wallraff, H.G. Avian olfactory navigation: its empirical foundation and conceptual state. Animal Behaviour, 2004, 67 (2), 189-204.


1.03

V Science Citation Index najděte nejcitovanější článek autora. V závorce je uvedeno jeho současné nebo nejvýznamnější pracoviště a vědní obor.

Autor

J. Jonáš (nar. 1932) (nejvýznamnější nebo poslední pracoviště a vědecký obor: Univ. of Illinois at Urbana; fyzikální chemie)

Nejcitovanější článek

Nuclear Magnetic Resonance Methods for Determining Chemical-Exchange Rates

 

Počet citací tohoto článku (tj. počet citujících prací)

454


1.04 Převod jednotek

Vyjádřete: dynamická viskozita 25 cP v Pa s.

25 cP = 0,025 Pa s


1.05 Organická sloučenina - základní vlastnosti

Najděte pro sloučeninu "mesitylen" níže uvedené vlastnosti a údaje. U všech uveďte zdroj.

Hledaný údaj

Hodnota

Zdroj

CAS RN:

108-67-8

http://msds.chem.ox.ac.uk/ME/mesitylene.html

Název podle CAS:

1,3,5-trimethylbenzene

http://msds.chem.ox.ac.uk/ME/mesitylene.html

Molární hmotnost (na dvě desetinná místa):

120,19

http://www.vscht.cz/fch/prikladnik/prikladnik/tab/prvky.html

Bod tání (°C):

-45 °C

http://msds.chem.ox.ac.uk/ME/mesitylene.html

Bod varu (°C):

165 °C

http://msds.chem.ox.ac.uk/ME/mesitylene.html

Hustota:

0,86 g cm-3

http://msds.chem.ox.ac.uk/ME/mesitylene.html

Bod varu (°C) při tlaku 0.5 atm (můžete i vypočítat):

140 °C

vypočítáno

Jak je tato látka rozpustná: (nerozpustná; málo rozpustná; rozpustná; velmi rozpustná; mísitelná; rozkládá se)

 • ve vodě: nerozpustný

 • v alkoholu (ethanolu): rozpustný

 • v etheru: rozpustný

 • v benzenu: rozpustný

Nakreslete strukturní vzorec:


 


 


 


 


1.06 Binární směs

Zjistěte, zda látka A a B tvoří azeotrop. Nalezněte následující hodnoty (za normálního tlaku):

A = CCl4

B = prop-2-en-1-ol (allyl alkohol)

Hledaný údaj

Hodnota

Zdroj

bod varu látky A:

76,75 °C

http://msds.chem.ox.ac.uk/CA/carbon_tetrachloride.html

bod varu látky B:

96,95 °C

http://msds.chem.ox.ac.uk/AL/allyl_alcohol.html

bod varu azeotropu:

72,32 °C

http://chestofbooks.com/science/chemistry/Distillation-Principles-And-Processes/List-Of-Known-Azeotropic-Mixtures.html

složení azeotropu v molárních zlomcích:

xA

0,7300

spočteno

 

xB

0,2700

spočteno

složení azeotropu v hmotnostních zlomcích:

wA

0,8850

http://chestofbooks.com/science/chemistry/Distillation-Principles-And-Processes/List-Of-Known-Azeotropic-Mixtures.html

 

wB

0,1150

http://chestofbooks.com/science/chemistry/Distillation-Principles-And-Processes/List-Of-Known-Azeotropic-Mixtures.html


1.07 Anorganická sloučenina - termochemické údaje

Nalezněte pro látku "MgO" tyto údaje (při P = 0.1 MPa, T = 298.15 K):

Hledaný údaj

Hodnota

Zdroj

CAS RN:

1309-48-4

http://msds.chem.ox.ac.uk/MA/magnesium_oxide.html

Název podle CAS:

magnesium oxide

http://msds.chem.ox.ac.uk/MA/magnesium_oxide.html

ΔH0slučovací [kJ/mol]:

-601.24

http://webbook.nist.gov/cgi/inchi/InChI%3D1S/Mg.O

ΔG0slučovací [kJ/mol]:


 

-569

http://webbook.nist.gov/cgi/cbook.cgi?Formula=MgO&NoIon=on&Units=SI

C0p [J/K-mol]:

37.01

http://webbook.nist.gov/cgi/inchi/InChI%3D1S/Mg.O

S0 [J/K-mol]:

26.85

http://webbook.nist.gov/cgi/inchi/InChI%3D1S/Mg.O


1.08 Nebezpečnost látky, R,S-věty

Nalezněte pro látku "BIPHENYL" tyto údaje:

Hledaný údaj

Hodnota

Zdroj

CAS RN:

92-52-4

http://msds.chem.ox.ac.uk/BI/biphenyl.html

Označení nebezpečnosti látky (klasifikace EC):

202-163-5

http://msds.chem.ox.ac.uk/BI/biphenyl.html

R věty:

R36 R37 R38 R50 R53

http://msds.chem.ox.ac.uk/BI/biphenyl.html

S věty:

S23 S60 S61

http://msds.chem.ox.ac.uk/BI/biphenyl.html

K R a S větám dohledejte textové popisy:

 • R36 Irritating to eyes.

 • R37 Irritating to respiratory system.

 • R38 Irritating to skin.

 • R50 Very toxic to aquatic organisms.

 • R53 May cause long-term adverse effects in the aquatic environment.

 • S23 Do not breathe vapour.

 • S60 This material and its container must be disposed of as hazardous waste. container

 • S61 Avoid release to the environment. Refer to special instructions / safety data sheets.